Picture of Татяна Друмева, обучител
Он-лайн тест по финансово счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - петък, 5 юли 2013, 09:20
 
До всички обучаеми

Он-лайн тестът по Финансово счетоводство е на 07.07.2013 г. - неделя.
Задължителен е. Прави се задължително на горепосочената дата.
Т. Друмева