Picture of Татяна Друмева, обучител
Оперативно счетоводство-Финансово счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - вторник, 2 юли 2013, 09:04
 
1. Консултация по тема 9 и 10 на 05.07.2013 г. от 18,00 часа.
2. Консултация по всички теми, подготовка за он-лайн тест на 06.07.2013 г. от 18,00 часа.
3. Он-лайн тест на 07.07.2013 г.
4. Предаване на практическото задание в ЦПО или на адрес cpo@uni-svishtov.bg в срок до 10.07.2013 г. - сряда.
5. Практическото задание може да се изтегли от днес, 02.07.2013 г.
Т. Друмева