Picture of Татяна Друмева, обучител
Офис-секретар
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 26 юни 2013, 09:23
 
Модул Организационно управление

Консултация по тема 1 и 2 на 03.07.2013 г., сряда от 18,00 до 20,40 часа.
Т. Друмева