Picture of Татяна Друмева, обучител
Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 26 юни 2013, 09:20
 
Модул Финансово счетоводство

Консултация по тема 7 и 8 на 28.06.2013 г., петък от 18,00 до 20,40 часа.
Т. Друмева