Picture of Татяна Друмева, обучител
Консултации
от Татяна Друмева, обучител - понеделник, 10 юни 2013, 08:25
 
1. Консултация по Управление на риска - теми 1,2,3,4 и 5 - на 11.06.2013 г. - вторник от 18,00 до 20,40 часа.
2.Консултация по Финансово счетоводство - тема 1,2, и - на 11.06.2013 г. - вторник от 18,00 до 20,40 часа.
Моля, спазвайте изискванията.
Т. Друмева