Picture of Татяна Друмева, обучител
До всички обучаеми
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 5 юни 2013, 14:39
 
Обръщам внимание на възможните начини за изпращане на практическите казуси по отделните модули:
1. На адрес cpo@uni-svishtov.bg
2. На ръка -в офиса на ЦПО
3. Чрез куриерска служба.
В никакъв случай,
не се опитвайте
да качвате изпитни материали
в сайта.

Т. Друмева