Picture of Татяна Друмева, обучител
Резултати от изпита по Стратегическо бизнес планиране
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 5 юни 2013, 13:31
 
1. Елка Петкова - теория -6; практика-6
2. Красимира Караджова-Тодорова - теория - 6; практика -6
3. Магдалена Георгиева - теория - 6; практика - 6
4. Марина Крумова - теория 6; практика - 6
5. Петя Борисова - теория - 4; практика - 5
усмивка Т. Друмева