Picture of Татяна Друмева, обучител
Консултации-Административно обслужване
от Татяна Друмева, обучител - понеделник, 27 май 2013, 09:45
 
1. На 29.05.2013 г. - консултация по теми 7,8,9,10,11 и 12
2. На 30.05.2013 г. - консултация по всички теми от модула
3. На 31.05. 2013 г. - он-лайн изпит по модула Стратегическо бизнес планиране
4. От 01.06.2013 г. - стартира он-лайн обучението по модула Управление на риска
Т. Друмева