Picture of Татяна Друмева, обучител
Консултации - Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - понеделник, 27 май 2013, 09:23
 
На 30.05.2013 г. - консултация по теми 10, 11 и 12
На 31.05.2013 г. - консултация по всички теми от модула
На 01.06.2013 г. - он-лайн изпит по модула Основи на счетоводството
От 02.06. - стартира он-лайн обучението по втората дисциплина "Финансово счетоводство"
Т. Друмева