Picture of Татяна Друмева, обучител
ВАЖНО - ДО ВСИЧКИ ОБУЧАЕМИ!!!
от Татяна Друмева, обучител - понеделник, 20 май 2013, 09:37
 
Поради профилактика на системата за дистанционно обучение, са възможни проблеми с достъпа, както следва:
1. на 22 май - сряда - от 21,00 часа до 24,00 часа;
2. на 23 май - четвъртък - от 0,00 часа до 6,00 часа
В тази връзка, желателно е влизането в системата през тези два дни да става във време, различно от горепосоченото.
Т. Друмева