Picture of Татяна Друмева, обучител
До обучаемите по Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - четвъртък, 25 април 2013, 13:18
 

Напомням, че първата он-лайн консултация от модул 1 по теми 1, 2 и 3 с обучител: доц. д-р Атанас Атанасов е на 28 април 2013 година, неделя от 18,00 до 20,40 часа.

Т. Друмева