Определяне ниво на владеене на език съгласно Европейската езикова рамка.
Определяне нивото на владеене на английски език.
Определяне нивото на владеене на немски език.

Определяне нивото на владеене на френски език.

Определяне нивото на владеене на руски език.