Последни новини

резултати от он-лайн тест по БКК

резултати от он-лайн тест по БКК

от Татяна Друмева, обучител -
Number of replies: 0

Резултатите он он-лайн теста по Бизнескомуникации и кореспонденция са:

1 група

1. Ели Пешева - мн. добър 5

2. Мая Атанасова - Отличен 6

3. Яна Ганева - мн. добър 5

2 група

Виолетка Иванова - Отличен 6

Диана Вачева - Отличен 6

Илияна Тракиева - Отличен 6

Цветелина Дончева - Отличен 6

Милена Монева - Отличен 6

Анелия Илиева - Отличен 6

3 група

Десислава Врайкова - Мн. добър 5

Валентина Симеонова - Отличен 6

Сашка Иванова - Отличен 6

Корнелия Петрова - Отличен 6

Анелия Атанасова - Отличен 6

Таня Рисемова - Отличен 6

Магдалена Банчева - Отличен 6

Десислава Банчева - Отличен 6

Ирена Хаджиева - Мн. добър 5

Мария Тодорова - Отличен 6

Галя Димитрова - Отличен 6

Гергана Аврамова - Отличен 6

Марияна Орхаева - Отличен 6

Т. Друмева