Няма зареден профил. (Вход)

Този сайт е разработен и се администрира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

esf

Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 Днес вторник, 18 юни 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Проект "Повишаване адаптивността към организационни проемени на заети лица чрез обучение по част от професия"

Центърът за професионално обучение при СА „Д. А. Ценов” – Свищов стартира изпълнението на проект ESF-2101-04-12001/01.10.2007 г. “Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България. Проектът е с продължителност 12 месеца и в размер на 34873,54 лв.

Основна цел на проекта е:

Да се стимулира развитието и да се повиши гъвкавостта и адаптивността към организационни промени на заети лица в предприятията от Габровски регион.

Специфични цели на проекта са:

 1. Да се изградят съвременен тип бизнес компетенции у заетитите лица чрез обучение по част от професията „Икономист-мениджър”, съобразено с техните индивидуални и корпоративни потребности.
 2. Да се създадат и разпространят добри практики за стимулиране развитието на персонала в малките предприятия чрез професионално обучение.
 3. Да се изгради и инсталира уеб-базирана система за електронно обучение и консултиране, която да се използва като платформа за надграждане на традиционната форма на присъствено обучение.
 4. Да се намали стреса и да се повиши адаптивността на заетите лица към технологични промени чрез включването им в съвременни форми на обучение и по-конкретно – електронно обучение в съчетание с присъствено обучение.
 5. Да се разработи и внедри инструментариум за текущо следене на удовлетвореността от проведеното професионално обучение и в частност от съчетаното обучение.

В края на обучението на курсистите ще бъде издадено Удостоверение за професионално обучение по лиценз на НАПОО.

Начало на проекта: 01.07.2008 г.

Край на проекта: 30.06.2009 г.


На 30 юни 2009 г. Центърът за професионално обучение при СА „Д. А. Ценов” – Свищов приключва изпълнението на проект ESF-2101-04-12001 “Повишаване адаптивността към организационни промени на заети лица чрез обучение по част от професия”. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България. Проектът беше с продължителност 12 месеца и в размер на 34873,54 лв.

Основната цел на проекта беше да се стимулира развитието и да се повиши гъвкавостта и адаптивността към организационни промени на заети лица в предприятията от Габровски регион.

Най-важните резултати от реализацията на проекта: (1) изградени съвременен тип бизнескомпетенции у заетите лица чрез обучение по част от професия „Икономист”, съобразено с техните индивидуални и корпоративни потребности; (2) развитие на персонала в малките предприятия чрез професионално обучение; (3) създадена функционираща уеб-базирана система за електронно обучение и консултиране, използвана като платформа за надграждане на традиционната форма на присъствено обучение; (4) повишена адаптивност на заетите лица към технологични промени чрез включването им в съчетана форма на обучение; (5) разработен и внедрен инструментариум за текущо следене на удовлетвореността от проведеното професионално обучение (изтегли доклада за удовлетвореността от обучението от тук); (6) успешно завършено обучение на 38 заети лица и издадени Удостоверения за професионално обучение и Европас сертификати (на български и английски език) по част от професия „Икономист”, специалност „Предприемачество и мениджмънт”.

Skip Последни новини

Последни новини

 • 1 март, 09:49
  Бранимир Борисов
  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, изпити, прием Октомври още...
 • 1 март, 09:48
  Бранимир Борисов
  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, прием Октомври още...
 • 7 ноем., 10:23
  Бранимир Борисов
  Икономическа педагогика - Държавен изпит още...
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Потребители

Потребители

(към момента)
Нищо
Skip Вход