Няма зареден профил. (Вход)

Този сайт е разработен и се администрира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

esf

Skip Календар

Календар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
Днес понеделник, 10 декември 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Център за професионално обучение към Стопанска Академия "Д.А. Ценов" - Свищов


Центърът за професионално обучение към Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” гр. Свищов е създаден с Решение № 3 на Академичния съвет от 9 февруари 2005 г. на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и в съответствие с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година “ и концепцията на Учене през целия живот за обучение на лица над 16 години за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел подобряване пригодността за заетост, подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие”.

С Протокол № 5/15.06.2005 г. на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение към МС Центърът е лицензиран (Лицензия № 200512256/15.06.2005 г.) за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 12 професии и 17 специалности.

Стратегическата цел на ЦПО е осигуряване на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация в съответствие със законодателството на Република България, международните стандарти и стопанските потребности чрез прилагане на иновации в преподаването и доближаването им до измерения, осигуряващи достъп до европейския пазар.
В съответствие с чл. 7, ал. 2 от ПМС 251/21.10.2009 г. и считано от 18.02.2010 г. Центърът е одобрен от Агенцията по заетостта Доставчик на обучение срещу ваучери по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР”.

Позициониране:

 1. Професионално продължаващо обучение за заети лица: запазване на съществуващо работно място; възможности за кариера на работното място; професионална мобилност за реализация в друга професия.
 2. Професионално продължаващо обучение за безработни лица: нови възможности за реализация на пазара на труда; придобиване на квалификация за реализация на пазара на труда; придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес; формиране на мотивационна система за успешна професионална и личностна реализация.
 3. Допълнителна професионална квалификация за усъвършенстване знанията и уменията на ръководители на малки, средни и големи стопански единици.
 4. Професионално ориентиране и консултиране.
 5. Организиране на кръгли маси, семинари и срещи по проблеми на професионалното обучение, заетостта и безработицата.
 6. Компютърно обучение.
 7. Чуждоезиково обучение.
 8. Обучение срещу ваучери по професии, част от професии, ключови компетентности.

ВИЗИТКА

Седалище и адрес на управление:
Гр. Свищов 5250
Ул. Емануил Чакъров 2
Стопанска академия “Д. А. Ценов”
Център за професионално обучение
Ул. Цар Борис  I, № 1
Тел. 0882552507
e-mail: cpo@uni-svishtov.bg

Директор: ДОЦ. Д-Р ПЕНКА ДИМИТРОВА ШИШМАНОВА
Секретар ЦПО: Татяна Друмева;drumewa@uni-svishtov.bg

 

Skip Последни новини

Последни новини

 • 7 ноем., 10:23
  Бранимир Борисов
  Икономическа педагогика - Държавен изпит още...
 • 27 септ., 10:23
  Бранимир Борисов
  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение още...
 • 26 февр., 14:52
  Бранимир Борисов
  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение още...
Skip Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Skip Потребители

Потребители

(към момента)
Нищо
Skip Вход