Picture of Татяна Друмева, обучител
Консултация-Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - четвъртък, 16 май 2013, 13:35
 

Напомням, че третата консултация от модула Основи на счетоводството ще се проведе на 18 май 2013 г. - събота, в часовото време 18,00 - 20,40 часа.

Консултацията е по теми: 7, 8 и 9.

Т. Друмева