Picture of Татяна Друмева, обучител
Месечни отчети
от Татяна Друмева, обучител - сряда, 8 май 2013, 14:25
 

Готови са първите месечни отчети.

В групата по Оперативно счетоводство:

15 обучаеми - по 8 присъствени дни и зачетени 32 учебни часа - максимум;

2 обучаеми - по 7 присъствени дни и зачетени 28 учебни часа.

В групата по Административно обслужване:

4 обучаеми - по 8 присъствени дни и зачетени 10 учебни часа - максимум;

1 обучаем - по 5 присъствени дни и зачетени 5 учебни часа.

Моля, спазвайте графиците!

Т. Друмева