Picture of Татяна Друмева, обучител
Добре дошли в платформата на Стопанска академия, Д.А.Ценов", ЦПО
от Татяна Друмева, обучител - петък, 19 април 2013, 10:28
 

Здравейте, уважаеми обучаеми,

Приветстваме Ви с избора на Доставчик на обучение - Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" гр. Свищов, Център за професионално обучение.

Като лицензирана обучителна организация с опит, ще Ви предложим възможност да се запознаете с различните аспекти на счетоводното отчитане или административното обслужване на фирмената дейност в сектора на икономиката.

Наред с теоретичните знания ще имате възможност да изградите и практически умения чрез решаване на казуси, задачи и тестове.

Достъпът до платформата за дистанционно обучение е непрекъснат - 24-часов, като след усвояването на определен брой теми от всеки модул ще имате възможност за он-лайн комуникиране с преподавател по тях.

Преди он-лайн теста за всеки модул е предвидена по една допълнителна консултация, обхващаща целия материал като подготовка за самия междинен изпит.

Обучението ще приключи с присъствен квалификационен изпит.

СТАРТЪТ Е НА 22 АПРИЛ 2013 ГОДИНА, ПОНЕДЕЛНИК ОТ 0,00 ЧАСА.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ!!!

ОТ ЕКИПА НА ЦПО