Picture of Татяна Друмева, обучител
резултати от квалификационния изпит по Оперативно счетоводство
от Татяна Друмева, обучител - вторник, 22 май 2012, 15:29
 

1. Людмила Банчева - теория 6, практика 6

2. Ирина Гутева - теория 6, практика 6

3. Саша Кънчева - теория 6, практика 6

4. Зорница Дамянова - теория 6, практика 6

5. Ранка Владимирова - теория 6, практика 6

6. Пепа Борисова - теория 6, практика 6

Честите на всички. Благодаря Ви, че избрахте ЦПО към Стопанска академия - Свищов за обучаваща организация.

Т. Друмева