Последни новини

  График за провеждане на квалификационен изпит по Въведение в застраховането

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми колеги, моля запознайте се с възможностите за явяване на квалификационен изпит -

   курс "Въведение в застраховането" - учебни бази на Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов:

  01.11.2019 г. (петък)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  17,00 – 18,30 часа

  18,30 – 20,00 часа

  02.11.2019 г. (събота)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  03.11.2019 г. (неделя)

  Локален административен офис гр. Стара Загора


  ул. "Христо Ботев" № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3

   

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  09.11.2019 г. (събота)

  Център за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов, Учебна база „Професор Бъров“, ул. Цар Борис I, № 1, етаж 2, зала № 17

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  Изпитът е с продължителност  90 минути под формата на тест.

  Всеки обучаем в зависимост от ангажиментите си, може да се яви на изпит (по избор) само в регламентираните

  часови диапазони

  Моля, спазвайте началния час за явяване!

  За допълнителни въпроси:

  Център за професионално обучение,

  0887523235 - доц. Сирашки,

  0882552507 - г-жа Друмева

  (Редактирано от Kostadin Bashev - оригинално мнение четвъртък, 26 септември 2019, 09:16)

  Резултати от продължаващото обучение "Каско"

  от Татяна Друмева, обучител -

  В допълнение на списъка за успешно положилите сертификационен изпит - курс "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС" е и:

  Радослава Николова Тонкова, която да очаква своя сертификат. 

  От ЦПО

  Резултати от изпитен тест - курс "Роля на застрахователния брокер при сключване, поддържане и уреждане на щетите по застраховката "Каско" на МПС"

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми курсисти, през м. май 2020 г. успешно положиха финалния изпит следните курсисти:
  1. Кристина Цолова

  2. Никола Станчев

  3. Нели Станчева

  4. Анелия Йорданова

  5. Фигян Мехмедова

  6. Фатме Юсеинова

  7. Надежда Велкова

  8. Людмил Ковачев

  9. Пенка Петрова

  10. Сибел Абаджиева

  11. Росица Иванова

  12. Сесил Махмуд

  13. Сибял Юмер

  14. Маргарита Маринова


  Очаквайте своите сертификати!
  От ЦПО

  По-стари теми...