Курсове


  Последни новини

  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, изпити, прием Октомври

  от Бранимир Борисов -

  Здравейте колеги,
  Уведомяваме Ви, че изпитите за трети семестър на уч.2018/19 год. ще се проведат както следва:

  1. Приобщаващо образование - Доц. д-р Хр. Сирашки
  на 29.03.2019 от 11:00 ч. в зала 17
  на 31.03.2019 от 11:00 ч. в зала 17

  Свободно-избираема:
  2.1 Психология на общуването - Гл.ас. д-р Б. Илиева
  на 30.03.2019 от 12:00 ч. в зала 12

  2.2 Стилистика и риторика - Доц. д-р К. Личева
  на 30.03.2019 от 12:00 ч. в зала 13

  3. Информационни и комуникационни технологии в обучението - Проф. д-р Кр. Шишманов 
  на 30.03.2019 от 13:00 ч. в зала 17


  Моля всички да представят бордеро за платена семестриална такса за трети семестър, както и студентска книжка за заверка на семестър на 30.03.2019 год. до 13:00 часа в офис „Факултативно обучение“.  При невъзможност за посещение на присъствените консултации бордерото за платена такса да се изпрати по електронен път.

  Секретар ФО и СО
  София Цолова

  Икономическа Педагогика - дистанционно обучение, прием Октомври

  от Бранимир Борисов -

  Здравейте колеги,
  Уведомяваме Ви, че присъствените консултации за трети семестър на уч.2018/19 год. ще се проведат както следва:

  1.Методика на обучението (по списък) - Проф.д-р М.Божинова, Доц.д-р Хр.Сирашки
  на 29.03.2019 от 9:00 до 17:30 в зала 17

  2.Свободно-избираема:
  2.1. Педагогическа социология - Гл.ас.д-р В.Ганева
  на 30.03.2019 от 09:00 до 12:00 в зала 13
  на 30.03.2019 от 14:00 до 19:00 в зала 13

  2.2. Управление на кариерата в образованието - Х.пр. В.Николова
  на 30.03.2019 от 09:00 до 12:00 в зала 12
  на 30.03.2019 от 14:00 до 19:00 в зала 12

  3.Управление на проекти в образованието - Доц.д-Хр.Сирашки
  на 31.03.2019 от 9:00 до 17:30 в зала 17

  Секретар ФО и СО
  София Цолова

  Икономическа педагогика - Държавен изпит

  от Бранимир Борисов -

  Уважаеми колеги,
  Уведомяваме ви, че практико-приложния държавен изпит по Икономическа педагогика ще се проведе на 26 ноември от 10,30 часа в 12 зала.
  Моля носете бордерото за платена такса за последен семестър, 2 снимки и за дипломираните бакалаври или магистри копие на дипломата.

  Секретар ФО и СО
  София Цолова

  По-стари теми...