Последни новини

  График за провеждане на квалификационен изпит по Въведение в застраховането

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми колеги, моля запознайте се с възможностите за явяване на квалификационен изпит -

   курс "Въведение в застраховането" - учебни бази на Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов:

  01.11.2019 г. (петък)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  17,00 – 18,30 часа

  18,30 – 20,00 часа

  02.11.2019 г. (събота)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  03.11.2019 г. (неделя)

  Локален административен офис гр. Стара Загора


  ул. "Христо Ботев" № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3

   

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  09.11.2019 г. (събота)

  Център за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов, Учебна база „Професор Бъров“, ул. Цар Борис I, № 1, етаж 2, зала № 17

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  Изпитът е с продължителност  90 минути под формата на тест.

  Всеки обучаем в зависимост от ангажиментите си, може да се яви на изпит (по избор) само в регламентираните

  часови диапазони

  Моля, спазвайте началния час за явяване!

  За допълнителни въпроси:

  Център за професионално обучение,

  0887523235 - доц. Сирашки,

  0882552507 - г-жа Друмева

  (Редактирано от Kostadin Bashev - оригинално мнение четвъртък, 26 септември 2019, 09:16)

  Конспект - Модул 4

  от Татяна Друмева, обучител -

  МОДУЛ „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“

  1.      Същност, предмет и право за прилагане на животозастраховането.

  2.      Особености при покриването на риска и застрахователните плащания по животозастраховане.

  3.      Особености при сключването и поддържането на застрахователен договор в животозастраховането.

  4.      Откуп и заем по застраховките „Живот“.

  5.      Промени по застрахователния договор в животозастраховането, в течение на неговото действие.

  6.      Финансово-покривни системи в животозастраховането.

  7.      Същност и особености на животозастраховането за сума.

  8.      Основни видове застраховки „Живот“ за сума.

  9.      Специфика и особености на застраховките в случай на преживяване.

  10.  Специфика и особености на застраховките в случай на смърт.

  11.  Специфика и особености на смесената застраховка „Живот“.

  12.  Специфика и особености на застраховките с фиксиран падеж.

  13.  Същност и особености на застраховането за пенсия.

  14.  Специфика и особености на лихвените ренти (анюитети).

  15.  Специфика и особености на доживотните пенсионни застраховки.

  16.  Специфика и особености на срочните пенсионни застраховки.

  17.  Пенсионни застраховки с променлив във времето размер на пенсията.

  18.  Пенсионни застраховки на свързани лица.

  19.  Специфика и особености на пенсиите, свързани с трудовата дейност.

  20.  Специфика и особености на пенсиите, несвързани с трудовата дейност.

  21.  Основни видове застраховки „Злополука“, предлагани на животозастрахователния пазар.

  22.  Основни видове здравни застраховки, предлагани на животозастрахователния пазар.


   


  Конспект-Модул 3

  от Татяна Друмева, обучител -

  МОДУЛ „ИНВЕСТИЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ“

  1.       Базови концепции за вида на инвестициите.

  2.      Индивидуални и институционални инвеститори.

  3.      Инвестиционен риск на застрахователя.

  4.      Рискове, свързани с инвестиционната дейност на застрахователя.

  5.      Инвестиционен ресурс в застраховането.

  6.      Законови изисквания при инвестиционната дейност на застрахователите.

  7.      Основни принципи, съблюдавани от застрахователите при инвестиционната им дейност.

  8.      Същност и особености на застраховането, свързано с инвестиционен фонд.

  9.      Покрити и изключени рискове, при застраховките, свързани с инвестиционен фонд.

  10.  Отговорност на застрахователя при застраховките, свързани с инвестиционен фонд.

  11.  Инвестиционен риск на застрахованите при застраховките, свързани с инвестиционен фонд.

  12.  Видове инвестиционни фондове, свързани с животозастраховането.

  13.  Предимства и недостатъци на основните видове инвестиционни фондове, свързани с животозастраховането.

  14.  Гарантирани и негарантирани плащания на застрахователите по застраховките, свързани с инвестиционен фонд.

  15.  Инвестициите в банкови депозити – алтернатива на инвестиционните застрахователни продукти.

  16.  Инвестициите в ценни книжа – алтернатива на инвестиционните застрахователни продукти.

  17.  Инвестициите в недвижимости – алтернатива на инвестиционните застрахователни продукти.

  18.  Осигуряването във фонд за допълнително пенсионно осигуряване – алтернатива на инвестиционните застрахователни продукти.

   

   

  По-стари теми...