Последни новини

  График за провеждане на квалификационен изпит по Въведение в застраховането

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми колеги, моля запознайте се с възможностите за явяване на квалификационен изпит -

   курс "Въведение в застраховането" - учебни бази на Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов:

  01.11.2019 г. (петък)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  17,00 – 18,30 часа

  18,30 – 20,00 часа

  02.11.2019 г. (събота)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  03.11.2019 г. (неделя)

  Локален административен офис гр. Стара Загора


  ул. "Христо Ботев" № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3

   

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  09.11.2019 г. (събота)

  Център за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов, Учебна база „Професор Бъров“, ул. Цар Борис I, № 1, етаж 2, зала № 17

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  Изпитът е с продължителност  90 минути под формата на тест.

  Всеки обучаем в зависимост от ангажиментите си, може да се яви на изпит (по избор) само в регламентираните

  часови диапазони

  Моля, спазвайте началния час за явяване!

  За допълнителни въпроси:

  Център за професионално обучение,

  0887523235 - доц. Сирашки,

  0882552507 - г-жа Друмева

  (Редактирано от Kostadin Bashev - оригинално мнение четвъртък, 26 септември 2019, 09:16)

  Читалища - Резултати от допълнително оценени писмени разработки по Счетоводно отчитане на НПО

  от Татяна Друмева, обучител -

  1. Виктория Михайлова Тодоринова - 1-ва група - теория - отличен 6, практика - отличен 6

  2. Евгения Николова Павлова - 1-ва група - теория - отличен 6, практика - отличен 6

  1. Христо Димитров Баев - 3-та група - теория - отличен 6, практика - отличен 6.

  Не са предали писмени работи за оценяване:

  1. Ирена Димитрова Георгиева - 2-ра група

  2. Славея Стефанова Грозева - 3-та група.

  Т. Друмева

  Резултати от изпита по Счетоводно отчитане на НПО-3 група

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми курсисти, моля запознайте се с постигнатите резултати от първия изпит - 3 група:

  Успех. Т. Друмева

  ТРЕТА ГРУПА

   

  Име, презиме, фамилия

  Постигнати резултати

  Изпит по теория (тест)

  Изпит по практика (казуси)

  1.

  Петя Георгиева Маврикова

  Отличен 6

  Отличен 6

  2.

  Петя Илиева Петрова

  Отличен 6

  Отличен 6

  3.

  Радка Георгиева Целова

  Отличен 6

  Отличен 6

  4.

  Радослава Йорданова Георгиева

  Отличен 6

  Отличен 6

  5.

  Радостина Иванова Димитрова

  Отличен 6

  Отличен 6

  6.

  Райна Кирилова Христова

  Отличен 6

  Отличен 6

  7.

  Розалина Христова Стефанова

  Отличен 6

  Отличен 6

  8.

  Румен Михайлов Спасов

  Отличен 6

  Отличен 6

  9.

  Светла Кирова Славова

  Отличен 6

  Отличен 6

  10.

  Светлана Димитрова Драганова – Стоянова

  Отличен 6

  Отличен 6

  11.

  Снежина Колева Аврамова

  Отличен 6

  Отличен 6

  12.

  Силвия Владимирова Миланова

  Отличен 6

  Отличен 6

  13.

  Силвия Миткова Данева – Димова

  Отличен 6

  Отличен 6

  14.

  Славея Стефанова Грозева

   

   

  15.

  Станка Иванова Стоилова

  Отличен 6

  Мн. Добър 5

  16.

  Стефка Илиева Димитрова

  Отличен 6

  Отличен 6

  17.

  Стоянка Куртева Досева

  Отличен 6

  Отличен 6

  18.

  Таня Колева Стоянова

  Отличен 6

  Отличен 6

  19.

  Татяна Красимирова Любенова

  Отличен 6

  Отличен 6

  20.

  Теодора Георгиева Миновска

  Отличен 6

  Отличен 6

  21.

  Тина Пламенова Първанова

  Отличен 6

  Отличен 6

  22.

  Тодор Илиев Иванов

  Отличен 6

  Отличен 6

  23.

  Фейка Фаик Молла

  Отличен 6

  Отличен 6

  24.

  Христина Вълчева Янкова

  Отличен 6

  Отличен 6

  25.

  Христо Димитров Баев

   

   

  26.

  Цвета Иванова Христова

  Отличен 6

  Отличен 6

  27.

  Цветелина Георгиева Данева

  Отличен 6

  Отличен 6

  28.

  Царевна Иванова Цанкова

  Отличен 6

  Отличен 6

  29.

  Цветелина Койчева Маркова

  Отличен 6

  Отличен 6

  30.

  Цецка Иванова Илиева

  Отличен 6

  Отличен 6

  31

  Силва Валентинова Илиева

  Отличен 6

  Отличен 6

  32

  Маргарита Костадинова Лазарова

  Отличен 6

  Отличен 6


  По-стари теми...