Последни новини

  Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS)

  от Татяна Друмева, обучител -

  Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава серията от инициативи за популяризиране на дейностите по Проект № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034664 „Training on business continuity strategies for micro SMEs in the aftermath of Covid-19“ (CORONOMICS) сред обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по различни професии.
  Проектът е по Програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Партньорства за сътрудничество, Сектор: Професионално образование и обучение, с Бенефициент: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов.
  На 26 юли 2022 г. идеята и целите на проекта, целевите групи и очакваните резултати бяха представени от доц. д-р Христо Сирашки, ръководител на проекта, пред обучаеми по част от професия "Офис-секретар", специалност "Административно обслужване", обучаващи се към ЦПО- Свищов, съгласно Националния план по заетостта за 2022 г. и в съответствие със сключен договор между Стопанска академия - Свищов и Асоциацията на индустриалния капитал в България.
  Може да бъде изображение с 7 души и изправени хора

  Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709

  от Татяна Друмева, обучител -

  Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава с инициативите за популяризиране на дейностите по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES), изпълняван от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в партньорство със Стопанска академия – Свищов.
  На 26 юли 2022 г. проектът бе представен от доц. д-р Христо Сирашки, ръководител за СА, пред обучаващи се в ЦПО - Свищов по част от професия "Офис-секретар" лица, съгласно Националния план за заетостта 2022 г.

  Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора, офис и на закрито

  Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800

  от Татяна Друмева, обучител -

  Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов продължава да популяризира дейностите по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034800 "Commercially Oriented Social Entrepreneurship Training in Vocational Education and Training“ (COM-SET), с Бенефициент: Община Златоград и партньор: Стопанска академия – Свищов.
  На 26 юли 2022 г. проектът бе представен пред обучаеми в ЦПО - Свищов по част от професия "Офис-секретар" лица, съгласно Националния план за заетостта 2022 г. и в съответствие с договор между СА и АИКБ.
  Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на закрито
  По-стари теми...