Последни новини

  График за провеждане на квалификационен изпит по Въведение в застраховането

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми колеги, моля запознайте се с възможностите за явяване на квалификационен изпит -

   курс "Въведение в застраховането" - учебни бази на Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов:

  01.11.2019 г. (петък)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  17,00 – 18,30 часа

  18,30 – 20,00 часа

  02.11.2019 г. (събота)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  03.11.2019 г. (неделя)

  Локален административен офис гр. Стара Загора


  ул. "Христо Ботев" № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3

   

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  09.11.2019 г. (събота)

  Център за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов, Учебна база „Професор Бъров“, ул. Цар Борис I, № 1, етаж 2, зала № 17

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  Изпитът е с продължителност  90 минути под формата на тест.

  Всеки обучаем в зависимост от ангажиментите си, може да се яви на изпит (по избор) само в регламентираните

  часови диапазони

  Моля, спазвайте началния час за явяване!

  За допълнителни въпроси:

  Център за професионално обучение,

  0887523235 - доц. Сирашки,

  0882552507 - г-жа Друмева

  (Редактирано от Kostadin Bashev - оригинално мнение четвъртък, 26 септември 2019, 09:16)

  На вниманието на обучаемите - квалификационен курс "Контрол върху облагането с ДДС при външнотърговски сделки"

  от Татяна Друмева, обучител -
  Уважаеми курсисти,
  уведомявам Ви, че втората виртуална среща с доцент д-р Момчил Антов ще се проведе на 27 юни 2020 г. (събота) от 14,00 часа.

  Успех. Т. Друмева

  Он-лайн среща на екипа по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 04 юни 2020 г. екипът по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting" проведе он лайн среща с партньорите от България, Белгия, Гърция и Турция.
  Първоначално, четвъртата международна среща беше планирана за Ипре, Белгия, като за водещ на международната среща беше определен партньора по проекта PHOENIXKM BVBA, Kortemark, Belgium. Поради ситуацията с COVID-19, обаче, и след съгласуване с Националната агенция, се наложи нейното организиране и провеждане в онлайн среда.
  На работната среща бяха разгледани редица въпроси, свързани с текущото и предстоящото изпълнение на проектните дейности. Бяха уточнени нови срокове за изготвяне на финансовите отчети; за срещи с националните консултативни съвети; за приключване на алфа и стартиране на бета тестовете; за допълване на съдържанието в мобилната платформа; за разработване на допълнителни инструменти в помощ на обучаемите; за събиране на добри практики и създаване на колекция от казуси, в т.ч. видео, аудио и текст.
  Сред акцентите на срещата бяха още искане за удължаване срока за изпълнение на проектните дейности; използване и в бъдеще на приложението за видеоконферентни разговори ZOOM за он лайн срещи; организиране на присъствена работна среща в гр. Свищов през м. октомври 2020 г. и др.


  По-стари теми...