Последни новини

  График за провеждане на квалификационен изпит по Въведение в застраховането

  от Татяна Друмева, обучител -

  Уважаеми колеги, моля запознайте се с възможностите за явяване на квалификационен изпит -

   курс "Въведение в застраховането" - учебни бази на Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов:

  01.11.2019 г. (петък)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  17,00 – 18,30 часа

  18,30 – 20,00 часа

  02.11.2019 г. (събота)

  Локален административен офис гр. София

  ул. "Младен Павлов" № 1, (до Полиграфически комбинат), етаж 5, офис № 4

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  03.11.2019 г. (неделя)

  Локален административен офис гр. Стара Загора


  ул. "Христо Ботев" № 100 (срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“), етаж 2, офис № 3

   

  8,00 – 9,30 часа

  9,30 – 11,00 часа

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  09.11.2019 г. (събота)

  Център за професионално обучение към Стопанска академия – Свищов, Учебна база „Професор Бъров“, ул. Цар Борис I, № 1, етаж 2, зала № 17

  11,00 – 12,30 часа

  12,30 – 14,00 часа

  Изпитът е с продължителност  90 минути под формата на тест.

  Всеки обучаем в зависимост от ангажиментите си, може да се яви на изпит (по избор) само в регламентираните

  часови диапазони

  Моля, спазвайте началния час за явяване!

  За допълнителни въпроси:

  Център за професионално обучение,

  0887523235 - доц. Сирашки,

  0882552507 - г-жа Друмева

  (Редактирано от Kostadin Bashev - оригинално мнение четвъртък, 26 септември 2019, 09:16)

  Y4B

  от Татяна Друмева, обучител -

  На 14 април 2021 г. екипът по Проект 2018-1-BG01-KA202-047867 "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting" проведе поредната работна он лайн среща с партньорите по проекта от Белгия, България и Турция.

  Работата в дигитална среда започна с преглед на плана за действие и обсъждане на предстоящите задачи. Специално внимание бе отделено на финансовата документация и състоянието на дейностите за изпълнение.

  Констатирано бе, че обучителният курс е готов и към момента продължават бета-тестовете на отделните модули. Предстои отпечатването на малка книжка на съответната национална версия в помощ на обучителния процес.

  Мобилното приложение е достъпно на всички езици. Продължава работата по изготвянето на богата колекция от казуси, добри практики и доклад за педагогическо въздействие.

  Уточнени бяха и датите на последната работна среща и на заключителната международна конференция - 27-28 май 2021 г.


  Читалища - Резултати от допълнително оценени писмени разработки по Счетоводно отчитане на НПО

  от Татяна Друмева, обучител -

  1. Виктория Михайлова Тодоринова - 1-ва група - теория - отличен 6, практика - отличен 6

  2. Евгения Николова Павлова - 1-ва група - теория - отличен 6, практика - отличен 6

  1. Христо Димитров Баев - 3-та група - теория - отличен 6, практика - отличен 6.

  Не са предали писмени работи за оценяване:

  1. Ирена Димитрова Георгиева - 2-ра група

  2. Славея Стефанова Грозева - 3-та група.

  Т. Друмева

  По-стари теми...